Uppföljning


Uppföljning av underhållet

Det är lätt att se historiken för förebyggande underhåll. TeReMa har ett enkelt, men kraftfullt sökverktyg genom skärmen nedan.

 

Man kan hitta all historik för en specifik anläggning mellan specifikt datum. Detta används ofta för felsökningsanalys.

8. TOPPLISTA

Man kan hitta alla felanmälningar för en avdelning. Detta används ofta dagligen av förmän och planerare för att granska problem som finns på avdelningen. TeReMa erbjuder även möjligheten att söka dokumenterade problem per jobbfunktion eller per individ.

Felanmälan

10. ANDROID

En felanmälan utlöses om:

  • ett problem läggs till under kommentarer
  • ett alarm utlöses genom mätpunkter

Rapporten skriver ut:

  • anläggningsnummer
  • anläggningens namn
  • namn på personen som gjorde inspektionen
  • datum/tid vid inspektionen
  • problembeskrivning
  • de fem sista mätvärdena
  • alarm

Utförda/Planerade rapporten kan studeras för hela fabriken, per avdelning, per jobbfunktion eller via datumintervaller.