Förebyggande underhåll


Förebyggande underhåll (FU)

FU (Förebyggande underhåll) -modulen kan hantera inspektionsronder mycket bra, en funktion som ofta saknas I andra underhållssystem. En handhållen dator och/eller en utskriven rondlista kan användas när inspektioner utförs i fabriken eller anläggningen. Rondens viktigaste funktioner erbjuder olika inspektionsintervaller inom en angiven rutt genom anläggningen, i samspel med standardiserade inspektionsinstruktioner och alarm för mätvärden. FU-åtgärder som endast kan utföras under det att anläggningen är stoppad och ingen produktion pågår kan schemaläggas och koordineras genom Microsoft Project. Både ronder och förbyggande underhåll som skall utföras under ett stopp är bundna till arbetsordrar för att man skall kunna följa upp underhållskostnader på ett enkelt och effektivt sätt. Förebyggande underhåll

Läs mer om förebyggande underhåll: