Avhjälpande


Avhjälpande underhåll

Med arbetsorderfunktionerna kan man beskriva, planera och återrapportera alla typer av underhållsåtgärder inom företaget. Från ‘felrapport’ till ‘historik’ med hänsyn tagen till ‘teknik’ och ‘ekonomi’. De krav som ISO ställer på produktion och underhåll kan lätt byggas in. I arbetsordermodulen kan man alltid se ‘Vad som har utförts’ och ‘Vad som ska utföras’ på ett underhållsobjekt. Återrapporteringen av information som

  • Utfört arbete Avhjälpande underhåll på motor
  • Nedlagd mantid
  • Använda reservdelar
  • Kostnader
  • Inköp

sker på enkelt och flexibelt sätt. Arbetsordrar kan bestå av delordrar och även grupperas och följas som ett projekt.