Underhåll


Terema Underhåll

Terema Underhåll har de grundläggande funktioner som alla bör ha tillgång till.

I arbetsordermodulen befinner du dig i när du ska skapa, tilldela och avsluta arbetsordrar, rapportera arbetstid, söka arbetsorder, artikel eller dokument.
Där finner du en del funktioner som du även kan hitta i andra moduler, t ex Förrådsmodulen. Arbetsordern är en mycket viktig och central funktion då mycket i TeReMa bygger på att arbetsorder genereras för underhållsjobb.

Med nya Terema kan alla felanmäla för att spara tid och arbete.

 

Alla medarbetare kan enkelt felanmäla i sin mobil.

Alla medarbetare kan enkelt felanmäla i sin mobil.