Förråd och inköp


Förråd

Nedan ser du en skärmbild av förrådsfunktionen. Förrådsfunktionen har alla nyckelfunktioner för att administrera ett reservdelslager plus några speciella TeReMa funktioner.

svForrad1

Skärmen för nya lagerhållna artiklar ser du nedan. All information om artiklen läggs in, artikelnummer, alternativt artikelnummer, vilken anläggning artiklen används i, pris, beställningstid, när det är dax att beställa nya, teknisk information, leverantörer, osv.

svForrad3

En artikel kan hittas genom att göra sökning på tolv olika sökkriterier; artikelnummer, grupp och undergrupp, anläggning där artikeln används, leverantör, alternativt artikelnummer, beskrivning, inköpstext, lagerplats, klass, tillverkare och teknisk data.

svForrad4

TeReMa erbjuder en unik struktur för reservdelar. Alla artiklar är indelade i grupper och sedan en undergrupp. Skärmen nedan visar ett exempel på rördelar. Gruppen är indelad i nio olika undergrupper. Trädstrukturen gör det lätt att hitta och organisera reservdelar.

SvForrad2

Inköp

Inköpsmodulen i TeReMa kontrollerar goodsmottagning, direkta inköp, och lagerinköp. Inköpsmodulen kan anpassas efter dina behov. TeReMa har till och med färdiga gränssnitt med flera inköpssystem om du föredrar ert nuvarande inköpssystem över TeReMa.

svInk2

Ett normalt inköp som registeras i företagets lager, köps genom nedanstående skärm.

svInk3

Nya leverantörer kan läggas in i systemet genom en enda skärm.

svInk1