Anläggning


Anläggning

Anläggningsregistret är byggt i en trädstruktur (se övre höger hörn, skärmbilden är på tredje nivån). En utrustningssammanfattning syns i nedre delen av skärmen under kod och kommentar. När mer detaljerad maskinhistorik krävs kan en rapport genereras genom rapportgeneratorn som har fullständig information om anläggningen eller maskinen.

Anläggning