Terema


Terema – år av erfarenhet samlat

Terema är ett komplett och kostnadseffektivt underhållssystem (CMMS). Det är utvecklat av underhållsspecialister som själva har arbetat med underhåll I industrin. Systemet är därför praktiskt upplagt och är väl anpassat till en modern underhållsorganisation. Datasystemet kan köpas som serverversion eller som en enanvändarversion för Windows datorer.

Vi visar dig några exempel på skärmbilder så att du kan en uppfattning om systemets funktioner. Terema är organiserat i 10 olika moduler.

Felanmälan på webben och i mobilen med modernt underhållssystem

Alla medarbetare kan enkelt felanmäla i sin mobil.

Alla medarbetare kan enkelt felanmäla i sin mobil.

Nya Terema 12 har moduler för felanmälan på webben och i mobilen. Snabbt och enkelt kan alla medarbetare oavsett kunskap om underhållsverksamheten själva göra felanmälan. Detta spar tid och arbete både i produktionen och på underhållsavdelningen.

Grafiskt gränssnitt

Teremas grafiska gränssnitt är Windows-baserad vilket gör att du lätt och snabbt hittar systemfunktioner. Den administrativa funktionen kontrollerar användarstruktur för varje användare eller användargrupp. En superanvändare kan därför ha tillgång till alla funktionaliteter i Terema, medan en annan användare bara har tillgång till ett par funktioner.

Support

Systemunderhåll och support finns tillgängligt via telefon. Support på plats kan erbjudas vid behov. Utbildning och implementationssupport vid installering arrangeras alltid alltid för att tillgodose kundens specifika behov.

Att hitta rätt information

Information i Terema är lätt att hitta, sortera och använda för rapporter. Alla fält är listade i den inbyggda rapportgeneratorn för sökning och rapportering. De flesta fält finns också tillgänglig för exportering till andra databaser som Excel och Access. Schemaläggningsfunktionen har en direktlänk till Microsoft Project. För enkla och snygga rapporter är numera även Qlikview inbyggt i Terema.

För alla industrier

 • Livsmedel
 • El och Kraft
 • Papper och massa
 • Stål
 • Kemi
 • Fordon
 • Processindustrin
 • Gruvor
 • Medicinteknik och läkemedel
 • Frakt och transport
 • Underhållning
 • Fastighetsunderhåll

Streckkoder och handhållna datorer

TeReMa ger dig möjligheten att använda handhållna datorer för inspektionsrond, arbetsorder och lager-information. Om handhållna datorer inte används i din fabrik kan du skriva ut inspektionslistan eller arbetsordern istället. Streckkoder och etiketter kan skrivas ut direkt från TeReMas etikettfunktion.

Effektiv dokumenthantering

TeReMa har ett fullständigt dokumentationssystem. Du kan länka dokument såsom bilder, Excel dokument, Word document, med mera till specifikt maskinnummer.