Webbaserat underhållssystem


Webbaserat underhållssystem

Det viktigaste med ett underhållssystem är innehållet. Bara när alla medarbetare rapporterar allt det som händer i anläggningen ger systemet en rättvisande bild av funktion och driftsäkerhet. Ett bra sätt att göra det enkelt för all personal att anmäla fel och avrapportera utförda arbeten är att ha ett webbaserat underhållssystem

webbaserat underhållsystsemIdhammar Systems arbetar med att ständigt flytta fler och fler funktioner till den webbaserade versionen av systemet. Systemet finns även i en version som är optimerad för smartphones och andra handenheter som handdatorer, iPad och liknande.

Med hjälp av XenApp från Citrix kan hela systemet med alla dess funktioner både för underhåll, förråd och inköp driftsättas och göras tillgängligt via webben.

Nuvarande version ger tillgång till arbetsorderhantering via jobbmonitorn och felanmälan. systemets lånemodul kan visa en rapport över utestående lån i webbversionen.