ISO 27000 / ISO 27001


Informationssäkerheten blir allt viktigare.

För att säkra sin kritiska information oavsett om den finns i datorer eller på papper väljer fler och fler företag att certifiera sina ledningssystem för informationssäkerhet med ISO 27000 eller motsvarande.

Därför har vi valt att utbilda oss och skaffa egen erfarenhet av detta för att kunna stödja våra kunder på ett bättre sätt. Genom detta har vi lärt oss hur man kan spara tid och pengar genom att anpassa sina system till standarden för att slippa dubbelarbete och minska på pappersexercisen.

Vi kan erbjuda

  • Projektledning av införande av ledningssystem enligt ISO 27001
  • Konsultstöd vid internrevision
  • Konsultstöd för anpassning av underhållssystem till ISO 27001
  • Konsultstöd för utvärdering av revisionsresultat för underhållsorganisationen

Kontakta Lennart Ljungh för ytterligare information