ISO 22000 Livsmedelssäkerhet


Underhåll är en viktig del i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Vi har sedan många år en stark förankring i livsmedelsindustrin med kunder som Atria, Findus, Orkla, Unilever, Pernod Ricard. I dessa och många andra projekt har vi lärt oss hur man kan spara tid och pengar genom att anpassa sina system till standarden för att slippa dubbelarbete och minska på pappersexercisen. För att ytterligare öka vår servicegrad mot kunderna har vi valt att utbilda oss inom ISO 22000.

Vi kan erbjuda

  • Projektledning av införande av ledningssystem enligt ISO 22000
  • Konsultstöd vid internrevision
  • Konsultstöd för anpassning av underhållssystem till ISO 22000
  • Konsultstöd för utvärdering av revisionsresultat för underhållsorganisationen

Kontakta Lennart Ljungh för ytterligare information