ISO 13485


Patientsäkerhet, driftsäkerhet, informationssäkerhet och arbetarskydd är nyckelord inom området medicinteknik.

Vi har sedan 1980-talet arbetat med kunder inom sjukvård, läkemedel och medicinteknik. Våra konsulter kan hjälpa er med alla delar arbetet med att få eller bibehålla en certifiering enligt ISO 13485.

Vi kan erbjuda

  • Projektledning av införande av ledningssystem enligt ISO 13485
  • Konsultstöd vid internrevision
  • Konsultstöd för anpassning av underhållssystem till ISO 13485
  • Konsultstöd för utvärdering av revisionsresultat för underhållsorganisationen

Kontakta Lennart Ljungh för ytterligare information