Konsulter


Migalon erbjuder projektledare och konsulter inte bara för underhållssystemet. Vi har de senaste året utvecklat vår kompetens mot det som kallas “hållbart underhåll” eller “uthålligt underhåll”, jämför med engelskans “Sustainable Maintencane”.

Tanken i det hela är att vi ska kunna hjälpa våra kunder att använde sina befintliga system för att bättre klara de krav som ställs på företag som certifierats enligt någon ISO standard. Vanligtvis ISO 9001 och ISO 14001.

Vi kan hjälpa er med att projektleda allt från ett komplett certifieringsprojekt till att hantera specifika delar av projektet. Våra konsulter kan även utbilda er i att bättre utnyttja ert system för att klara den dokumentation som krävs i ert ledningssystem.

Våra konsulter Maria Lively och Lennart Ljungh har både utbildning och diplomering för projektledning för certifiering mot ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 27000. Lennart Ljungh är även utbildad som konsult inom ISO 22000 och ISO 15189.

Kontakta oss gärna för referensprojekt och kontaktpersoner hos våra kunder.

Vårt moderbolag är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 27000.