ISO 9000 / ISO 9001


Eftersom fler och fler av våra kunder har valt att certifiera sin kvalitetssäkring med ISO 9000, ISO 9001 eller motsvarande har vi valt att utbilda oss och skaffa egen erfarenhet av detta för att kunna stödja våra kunder på ett bättre sätt. Genom detta har vi lärt oss hur man kan spara tid och pengar genom att anpassa sina system till standarden för att slippa dubbelarbete och minska på pappersexercisen.

Vi kan erbjuda

  • Projektledning av införande av ledningssystem enligt ISO 9001
  • Konsultstöd vid internrevision
  • Konsultstöd för anpassning av underhållssystem till ISO 9001
  • Konsultstöd för utvärdering av revisionsresultat för underhållsorganisationen

Kontakta Lennart Ljungh för ytterligare information