ISO 14000 / ISO 14001


Hållbart underhåll är ett begrepp som omfattar både driftsäkerhet och miljötänkande.

Eftersom fler och fler av våra kunder har valt att miljöcertifiera sin verksamhet enligt ISO 14000, ISO 14001, EMAS eller motsvarande har vi valt att utbilda oss och skaffa egen erfarenhet av detta för att kunna stödja våra kunder på ett bättre sätt. Genom detta har vi lärt oss hur man kan spara tid och pengar genom att anpassa sina system till standarden för att slippa dubbelarbete och minska på pappersexercisen.

Vi kan erbjuda

  • Projektledning av införande av ledningssystem enligt ISO 14001
  • Konsultstöd vid internrevision
  • Konsultstöd för anpassning av underhållssystem till ISO 14001
  • Konsultstöd för utvärdering av revisionsresultat för underhållsorganisationen

Kontakta Lennart Ljungh för ytterligare information