Introduktion


För underhåll och driftsäkerhet

Idhammar Systems levererar ett antal olika produkter som är utformade för att hålla industrin i rörelse. Våra lösningar uppbyggda av moduler för flexibilitet och skalbarhet kan anpassas till alla företag, stora som små. Vi jobbar tillsammans med er för att anpassa systemet på bästa sätt så det ska matcha era behov och budget. Lösningar för driftsäkerhet och ständig förbättring.

För Leandriftsäkerhet

Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutfall – Hitta din outnyttjade fabrik

Utnyttja hela kraften av TAK för att mäta och hitta de dolda kapaciteterna i er fabrik.

  • mångsidiga mätfunktioner
  • driver er till ständig förbättring
  • identifierar möjligheter att öka produktionen
  • en väsentlig del i lean-manufacturing

Läs mer om Idhammar Lean produkter.

För underhåll

Underhållssystemet – utförande och effektivisering.

Med funktioner för att täcka alla typer av underhåll, minimera stopptider och maximera tillgången

  • stödjer bättre kontroll över underhållskostnader
  • ger operatörer realtidsinforamtion
  • ger möjlighet att följa upp miljöpåverkan, hälsa och säkerhet

Läs mer om Idhammar underhållsprodukter.